.สวัสดีครับ .ปศุสัตว์ดอยหลวง.ยินดีต้อนรับ..ทุกท่าน ...

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การตรวจประเมินโครงการธนาคารโค กระบือตามพระราชดำริ

นายสมศักดิ์ รัตนจันทร์ นักจัดการทั่วไป นางแสงจันทร์ พินิจ นักวิชาการสัตวบาล นายสัตวแพทย์เกียรติชัย อุนกาศ คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริ ออกตรวจสอบกลุ่มผู้เลี้ยงโคอำเภอดอยหลวง มีนายสุรพล บุญแปลง ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีต่อคลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

น้อมรับคำชมและคำติครับ