.สวัสดีครับ .ปศุสัตว์ดอยหลวง.ยินดีต้อนรับ..ทุกท่าน ...

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การตรวจประเมินโครงการธนาคารโค กระบือตามพระราชดำริ

นายสมศักดิ์ รัตนจันทร์ นักจัดการทั่วไป นางแสงจันทร์ พินิจ นักวิชาการสัตวบาล นายสัตวแพทย์เกียรติชัย อุนกาศ คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริ ออกตรวจสอบกลุ่มผู้เลี้ยงโคอำเภอดอยหลวง มีนายสุรพล บุญแปลง ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีต่อคลิก

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เตรียมพร้อมการตรวจสอบธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริ

นายสุรพล บุญแปลง ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง เตรียมความพร้อมเอกสารและเกษตรกรสมาชิกธนาคารโค กระบือ ตามพระราชดำริ ที่กรรมการตรวจสอบจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จะเข้ามาติดตามตรวจสอบในช่วง ๒๓-๒๗ธันวาคม ๒๕๕๒ นี้ ตามมติที่ประชุมสำนักงานปสุสัตว์จังหวัดเชียงรายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามอบแร่ธาตและเวชภัณฑ์


วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่

นายสุรพล บุญแปลง ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ออกร่วมปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ชุดใหญ่ของสำนักปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒


เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ คลิกอ่านต่อ