.สวัสดีครับ .ปศุสัตว์ดอยหลวง.ยินดีต้อนรับ..ทุกท่าน ...

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตรวจสุขภาพสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ออกบริการตรวจสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่บริษัท เกษตรกรรมสมบูรณ์แบบ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงน้อย และ ไพร๊อตฟาร์ม หมู่ที่ ๗ ตำบลปงน้อย จำนวนโคเนื้อ ๕๐๐ตัว กระบือ ๒๐ ตัว โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ถ่ายพยาธิ ตรวจความสมบูรณ์ระบบสืบพันธุ์ เก็บตัวอย่างเลือดตรวจห้องปฏิบัติการ โดยระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและศูนย์วิจัยการผสมเทียม ต้องขอขอบคุณที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรม